Tropenartsen in opleiding (TROIE)

Het doel van TROIE is het behartigen van de belangen van alle tropenartsen in opleiding, door middel van kwaliteitsbewaking van de opleiding, belangenbehartiging van de TAGIO en het bevorderen van onderling contact van de TAGIO’s.

Activiteiten

De werkgroep participeert onder andere in het COTG, het NVTG-bestuur en MT, het Bulletin van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en International Health.

www.tropenopleiding.nl