Artsen IGT in opleiding (TROIE)

Het doel van TROIE is het behartigen van de belangen van alle artsen IGT (voorheen tropenartsen) in opleiding, door middel van kwaliteitsbewaking van de opleiding, belangenbehartiging van de aios-IGT en het bevorderen van onderling contact van de aios-IGTs.

Activiteiten

De werkgroep participeert onder andere in het CIGT, het NVTG-bestuur en MT, het Bulletin van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en International Health.

Een TROIE-jaarverslag wordt bij beschikbaarheid opgenomen in het jaaroverzicht van de werkgroepen.

Zie ook: www.troie.nl