Tropenartsen in opleiding (TROIE)

Het doel van TROIE is het behartigen van de belangen van alle tropenartsen - inmiddels Artsen IGT - in opleiding, door middel van kwaliteitsbewaking van de opleiding, belangenbehartiging van de TAGIO en de aios-IGT en het bevorderen van onderling contact van de TAGIO’s/aios-IGTs.

Activiteiten

De werkgroep participeert onder andere in het CIGT, het NVTG-bestuur en MT, het Bulletin van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en International Health.

Een TROIE-jaarverslag wordt bij beschikbaarheid opgenomen in het jaaroverzicht van de werkgroepen.

Zie ook: www.tropenopleiding.nl