ECTMIH 2019

Na 21 jaar keert ECTMIH terug naar Liverpool. In 1998 organiseerde FESTMIH in samenwerking met de Royal Society for Tropical Medicine and Hygiene het Europese congres gewijd aan TM&IH. De call for abstracts is geopend tot 10 maart 2019.

 

De oproep voor abstracts voor de 11th editie van ECTMIH is verlengd tot 10 maart 2019. Nationale vereningen zijn uitgenodigd om een sessie te organiseren. Vanuit Nederland zijn er plannen om hieraan gevolg te geven, zoals de werkgroep Safe Motherhood rondom het thema 'Respectful Maternity Care', in samenwerking met onze Belgische zustervereniging Be-cause Health.

Ook zijn er plannen voor een sessie - te organiseren vanuit onze gezamenlijke werkgroepen rondom capaciteitsopbouw, een idee dat naar voren kwam tijdens de werkgroepen vergadering van 24 januari jl. Heb je interesse om mee te denken / organiseren, meld je aan bij via ons secretariaat. 


Lees meer over het thema en de organisatie op de congres website