International safe motherhood & reproductive health (ISM&RH)

De werkgroep International Safe Motherhood & Reproductive Health houdt zich bezig met reproductieve gezondheidszorg in zich ontwikkelende landen en met aspecten van reproductieve gezondheid van niet-autochtone Nederlanders.