Opleiding IGT

Vanaf januari 2014 is het mogelijk om de tweeënhalfjarige specialisatie tot profielarts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde - KNMG te volgen. In september 2012 is dit profiel officieel erkend door het College Geneeskundige Specialismen. De erkenning betekent een doorbraak voor de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG).
De opleiding richt zich op artsen die zich bekwamen op het gebied van internationale gezondheidszorg en die na terugkeer van een periode van internationaal werk binnen de Nederlandse gezondheidszorg werkzaam zullen zijn. Het unieke van de Nederlandse situatie is dat er nergens anders ter wereld een soortgelijke volwaardige voltijdse opleiding wordt aangeboden.

De specialisatie IGT koppelt praktische vaardigheden aan theoretische verdieping in preventie en behandeling van infectieziekten zoals HIV/AIDS, malaria en tuberculose en andere importziekten, maar ook aan de opkomende chronische/‘non-communicable diseases’ zoals hart- en vaatziekten, diabetes, etc. Het profiel IGT is opgebouwd uit twee klinische onderdelen op het gebied van chirurgie of kindergeneeskunde en obstetrie/gynaecologie, de Nederlandse Tropen Cursus (NTC) - onderdeel van de Masters in International Health -, en een onderdeel in het buitenland. Daarnaast zijn er 10 verplichte cursusdagen. De totale opleidingsduur is 27 maanden.

Bij Cursusdagen vindt u een overzicht van het cursorisch onderwijs van de opleiding. Dit onderwijs is in beperkte mate ook toegankelijk voor artsen die niet de opleiding volgen.