Missie en meedoen!

De NVTG zet zich al 110 jaar in voor de gezondheid van alle mensen op de wereld. De vereniging slaat een brug tussen overheden, (hulp)organisaties, de Nederlandse gezondheidszorg en die in lage- en middeninkomenslanden. Wij zijn een platform voor iedereen die actief is op het terrein van global health. Samenwerking ligt ten grondslag aan een betere mondiale gezondheidszorg. Daarom willen wij blijven groeien.

Missie

De NVTG wil als vereniging een positieve bijdrage leveren aan de mondiale gezondheid en de gezondheidszorg in Nederland en wereldwijd,
door te fungeren als platform voor professionals, door wetenschap en onderwijs te bevorderen en door pleitbezorging.

Wilt u meedoen? Klik dan rechtsboven op Lid worden!

Beleidsplan 2022-2025

Het NVTG beleidsplan 2022-2025 schetst de positie en rol van de NVTG in de mondiale gezondheidszorg.

De focus van de NVTG ligt op het bevorderen van de gezondheid en het verbeteren van de gezondheidszorg in met name lage- en middeninkomenslanden. We zijn dus actief op het terrein van de mondiale gezondheid (global health). Het beleidsplan beschrijft de trends en ontwikkelingen waarmee de NVTG te maken krijgt. Voorbeelden zijn de gevolgen van globalisering (migratie en grensoverschrijdende infectieziekten),
het bijstellen van het klassieke model van ontwikkelingshulp, het einde van het millenniumdoelentijdperk en het begin van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs). Dichter bij huis zet de NVTG zich in voor de erkenning van de opleiding Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (IGT).


Pijlers

Een centraal element in het werk van de vereniging is haar streven om een PLATFORM te bieden aan haar leden en andere professionals.
De NVTG wil onderzoekers, wetenschappers en andere belangstellenden samenbrengen met betrekking tot thema’s binnen de mondiale gezondheid.
De NVTG beoogt een bijdrage te leveren aan beleidsvorming en -advisering richting overheid, uitzendende, medefinancierings- en andere organisaties die opereren in het veld van de mondiale gezondheid. Plannen hiervoor leest u in het beleidsplan onder de pijler PLEITBEZORGING.
De NVTG realiseert haar missie door het stimuleren van kennisuitwisseling, onderwijs en onderzoek op het gebied van mondiale gezondheid – in Nederland en ten behoeve van – en in relatie tot met name lage- en middeninkomenslanden (pijler WETENSCHAP). Onder de pijler ONDERWIJS vallen plannen met betrekking tot de opleiding IGT.


Toekomstperspectief

Het beleidsplan is opgesteld aan de hand van beleidsvoornemens van het bestuur en de plannen van de werkgroepen en individuele leden.
Het bestuur van de NVTG kijkt met enthousiasme en vertrouwen uit naar de toekomst. Van belang is dat het ledenaantal gestaag blijft groeien, want zonder een kritische massa kunnen we onze ambities niet realiseren.
Groei van de NVTG is mogelijk als we ook een platform kunnen zijn voor jongeren en werkgroepleden die nog geen lid zijn van de vereniging.

Wij nodigen u uit om kennis te nemen van onze plannen en uw ideeën met ons te delen. Opmerkingen en reacties kunt u mailen naar: ofni.[antispam].@nvtg.org

Bekijk hier de animatie over de samenwerking NVTG, OIGT & KCGH


logo-nvtg

Contact

NVTG
Postbus 43
8130 AA Wijhe
ofni.[antispam].@nvtg.org

 

Lid worden

Wilt u meer informatie over het lidmaatschap van de NVTG neem dan contact op met ons secretariaat.

Dat kan via ofni.[antispam].@nvtg.org of telefonisch:
06 156 154 73.

ANBI status

NL81 TRIO 0338 7892 19