Opleiding IGT

Al meer dan 50 jaar is de NVTG betrokken bij de opleiding van artsen die voor korte of langere tijd in een ‘low resource setting’ gaan werken. In de loop der jaren is deze opleiding geëvolueerd tot 'Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde' (AIGT), die op 1 januari 2014 van start is gegaan.

Inhoud van de opleiding 

De opleiding bestaat uit twee klinische onderdelen op het gebied van chirurgie of kindergeneeskunde en obstetrie/gynaecologie, de Nederlandse Tropen Cursus (NTC) en een klinisch onderdeel in een buitenlandse setting. De totale opleidingsduur is 27 maanden.

Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde

Het opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT) is  verantwoordelijk voor de uitvoering van de opleiding tot AIGT. Wil je meer informatie over de opleiding AIGT en vacatures voor opleidingsplaatsen? Ga dan naar de website van het opleidingsinstituut OIGT.