Commissie Wetenschap

De NVTG stimuleert de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de tropische geneeskunde en de internationale gezondheidszorg. De Commissie Wetenschap waarborgt de voortgang en kwaliteit van deze ontwikkeling. Hoe de commissie dat doet, leest u hier.

De NVTG & wetenschap

Als wetenschappelijke beroepsvereniging voor professionals in global health zijn we actief op verschillende terreinen. Onze leden doen onderzoek op het brede terrein van de global health, inclusief de tropengeneeskunde. Zij nemen deel aan congressen, geven presentaties, en publiceren in wetenschappelijke tijdschriften.

De Commissie Wetenschap:

 • adviseert het bestuur over de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek. 
 • organiseert het najaarscongres van de NVTG, en het wetenschappelijke gedeelte van de Algemene Ledenvergadering.  
 • adviseert het bestuur t.a.v. financiering van aanvragen t.b.v. het Otto Kranendonkfonds
 • adviseert t.a.v. het wetenschappelijk tijdschrift TMIH en (waar mogelijk) bijdragen aan reviews, editorials en special issues. 

Commissieleden

 • Martin Grobusch (voorzitter)
 • ​Teun Bousema (vice-voorzitter)
 • Jacob van der Ende
 • Esther Jurgens
 • Patrick van Rheenen 
 • Marcus Rijken
 • Menno Smit
 • Sake de Vlas