ANBI

Sinds 2015 heeft de NVTG de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat maakt giften aan de NVTG aftrekbaar voor de inkomsten- en de vennootschapsbelasting.

Verantwoording en ANBI-status

De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40408583. Het RSIN/fiscaal nummer is 806011038.

Elk jaar verzorgt de penningmeester een financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar. U leest het in het financiëel jaarverslag 2017 en de reactie daarop in het verslag van de kascommissie. De secretaris zorgde voor het algemeen jaarverslag 2017 van de vereniging.

Alle bestuursleden van de vereniging doen hun werk daarvoor op vrijwillige basis.
De NVTG heeft drie parttimers in dienst: de beleidsmedewerker, de office manager NVTG-secretariaat en de ambtelijk secretaris CIGT.

Wilt u ons (extra) steunen? Dan kunt u uw gift overmaken op NL81 TRIO 0338 7892 19.

Onze dank!