Financieringsverzoek opleiding door VWS afgewezen

10 februari ontving het bestuur van de NVTG 'nee' op het verzoek om financiering voor de opleiding tot AIGT. Zie de brief van de minister en het antwoord van het NVTG-bestuur daarop.
2 Maart 2015 werd hierover een persbericht verspreid.

Medisch Contact besteedde er al aandacht aan.