International Health Alerts

International Health Alerts (IHA) geeft een compilatie van samenvattingen van recente publicaties in de vakliteratuur en boekbesprekingen op het gebied van de tropische geneeskunde en de internationale gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

IHA verschijnt standaard vier keer per jaar. Met ingang van 2013 wordt IHA rechtstreeks via de website aangeboden. Dit heeft als voordeel dat er meer kopij kan worden aangeboden en dat de IHA-redactie ook kan beslissen om vaker te publiceren.

De meest recente editie van IHA vindt u hiernaast als PDF-bestand. Het archief met oude nummers kunt u vinden via Archief MT en IHA.

IHA-redactie:
Yme van den Berg
Cor van den Bogaard
Leny Claessen-van Swaay
Herbert Schilthuis

Reacties en suggesties zijn welkom en kunt u doorgeven aan het secretariaat van de NVTG via info@nvtg.org.