MT

MT is het vakblad voor medici, para-medici, sociale wetenschappers en onderzoekers die werkzaam zijn op het terrein van de Internationale Gezondheidszorg. MT houdt u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en het debat binnen de medische gezondheidszorg. Daarnaast vindt u er praktische, medische kennis en congresverslagen, boekbesprekingen en ervaringen van studenten in internationale stages.

MT wordt vier keer per jaar door de NVTG uitgebracht en aangeboden via de website. Leden van de NVTG kunnen op verzoek een gedrukte uitgave ontvangen. U moet dit verzoek per email richten aan het secretariaat van de NVTG.

De meest recente editie van MT vindt u in de rechter kolom als PDF-bestand.

Op 15 december 2015 is er een herziene digitale versie verschenen van MT4-1205, met een verbetering op p.8. De gedrukte MT is alleen in de oude versie verspreid. Het archief met oude nummers kunt u vinden via Archief MT en IHA.

Wilt u een bijdrage leveren aan MT? Neem dan contact op met de redactie en lees hier onze auteursrichtlijnen. Kopij kunt u uitsluitend per e-mail aanleveren.

MT-Redactie

Leon Bijlmakers (hoofdredacteur)
Jan Auke Dijkstra
Nicole Fiolet
Esther Jurgens
Annefleur Langedijk
Josephine van de Maat
Andrea van Meurs
Ed Zijlstra

MT-Redactiesecretariaat
José Hoppenbrouwer
Postbus 82
3738 ZM Maartensdijk

e-mail: MTredactie@nvtg.org

 

 

 
 

2018 MT 1 Into the World