Gedragscode ISG

De Gedragscode Internationale Samenwerking Gezondheidszorg is opgesteld naar aanleiding van discussies en debat rondom medisch toerisme. Wat is verantwoord handelen als je als arts, verpleegkundige of onderzoeker wordt ingezet om projecten en programma’s op het gebied van gezondheid(szorg) in de context van internationale samenwerking (IS) te ondersteunen? Lees verder over de achtergrond en de doelstelling van de Code.

Gedragscode Internationale Samenwerking Gezondheidszorg

De Gedragscode Internationale Samenwerking Gezondheidszorg (ISG) beoogt een normatief kader te bieden voor alle gezondheidswerkers – waaronder de leden van de NVTG – betrokken bij activiteiten op het terrein van gezondheid en gezondheidszorg, met name in landen die gekenmerkt worden door schaarste aan kennis, menskracht en middelen.

Deze Gedragscode biedt gezondheidswerkers uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen wanneer hun technische expertise, medewerking of steun ingezet wordt bij projecten en programma’s op het gebied van gezondheid(szorg) in de context van internationale samenwerking (IS). Het maakt daarbij niet uit of deze activiteiten betaald dan wel onbetaald worden uitgevoerd. De NVTG is van mening dat het in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de ontvangende landen om zorg te dragen voor een heldere wet- en regelgeving met betrekking tot (para)medisch handelen, gezondheidsinterventies of onderzoek. Tegelijkertijd constateert de NVTG leemtes in wet- en regelgeving in sommige landen, of in voldoende toezicht op controle en naleving ervan. Er is in veel gevallen dus sprake van eigen verantwoordelijkheid van gezondheidswerkers die actief zijn in de internationale gezondheidszorg.

De Gedragscode ISG beoogt:

  • Het bevorderen van integer, verantwoordelijk en professioneel gedrag.
  • Een zo hoog mogelijke praktijkstandaard te bevorderen.
  • Een benchmark te verschaffen voor zelfevaluatie.
  • De identiteit te versterken van de ‘beroepsgroep’ bestaande uit Nederlandse gezondheidswerkers werkzaam op het terrein van de gezondheid(szorg) in de context van internationale samenwerking (IS).

Download hier de Gedragcode ISG van de NVTG.

De directe aanleiding tot het opstellen van de Gedragscode ISG was de discussie die plaatsvond in Medisch Contact en de media in de zomer van 2006 onder de noemer ‘Medisch Toerisme’. Het debat hierover is nog niet gestild.
Dit jaar publiceerde Judith van de Kamp, antropoloog en onderzoeker een practische handleiding over dit thema naar aanleiding van haar proefschrift. Lees de recentie van dit boek in ons Journal MTb (pagina 19), en een reactie van Adriaan Groen - (oud tropen)arts en auteur van verschillende boeken over werken als arts in Afrika op het boek van vd Kamp.

logo-nvtg

Contact

NVTG
Postbus 43
8130 AA Wijhe
ofni.[antispam].@nvtg.org

 

Lid worden

Wilt u meer informatie over het lidmaatschap van de NVTG neem dan contact op met ons secretariaat.

Dat kan via ofni.[antispam].@nvtg.org of telefonisch:
06 156 154 73.

ANBI status

NL81 TRIO 0338 7892 19