Nascholing & herregistratie AIGT

Het profiel Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) is in 2012 erkend, en de nieuwe opleiding tot AIGT is in 2014 gestart. Op deze pagina hebben we informatie over (her)registratie en nascholing op een rij gezet.

RGS: tegemoetkoming herregistratie-eisen door coronacrisis

Specialisten, profielartsen, aiossen en opleiders die zich binnenkort moeten (her)registreren kunnen rekenen op medewerking van de RGS, zodat zij inzetbaar blijven tijdens de corona-epidemie.

Kijk voor meer informatie op de website van KNMG


Register AIGT

Nadat het profiel Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) eind 2012 is erkend door de KNMG en per 1 januari 2014 de nieuwe opleiding tot AIGT is gestart is in 2015 door de Registratiecommissie Geneeskundig Specilialismen (RGS) het Register AIGT opengesteld.
Dit register is bestemd voor gediplomeerde AIGT's en de 'tropenartsen' die zich vóór 2015 hiervoor hebben aangemeld.

Heeft u een vraag over uw registratie? Kijk op www.knmg.nl/rgs Of neem contact op met de RGS: 088 440 43 10, of per email: eitartsiger.[antispam].@fed.knmg.nl


Herregistratie

Vanaf 1-1-2015 bestaat het register AIGT. De inschrijvingsduur in dit register is maximaal vijf jaar. Na vijf jaar kan de AIGT zich laten herregisteren.
Hiervoor dient hij/zij te voldoen aan onderstaande eisen:

  • De AIGT is gemiddeld over vijf jaar tenminste gemiddeld 16 uur per week in het betreffende specialisme werkzaam geweest Of: De AIGT is over vijf jaar tenminste gemiddeld 8 uur per week in het betreffende specialisme werkzaam geweest en tenminste gemiddeld 8 uur per week gelijkgestelde werkzaamheden verricht als bedoeld in artikel D.18 van het CGS Kaderbesluit.

  • De AIGT neemt tenminste 40 uur per jaar (200 uur in 5 jaar) deel aan geaccrediteerde deskundigheidsbevordering in de vorm van na- en bijscholing en kan dit met bewijsstukken aantonen.

  • Maximaal 50% van de nascholing mag plaats vinden bij een ander specialisme.
    De AIGT neemt deel aan externe kwaliteitsvisitatie in de vorm van een Inter-Collegiale Toetsgroep (ICT) onder leiding van een Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) tenminste 10 uur in 5 jaar. Dit is onderdeel van de 200 uur deskundgheidsbevordering in 5 jaar. Deze voorwaarde geldt vanaf 2020 en bij herregistratie gaat de RGS na of u vanaf 2020 gemiddeld 2 uur per jaar ICT heeft gedaan. Zie voor uitwerking voor de periode 2020 – 2024: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/herregistratie-eisen-1/herregistratie-eisen-per-specialismegroep/artsen-internationale-gezondheidszorg-en-tropengeneeskunde-knmg-1.htm

Aanmelden om aan te sluiten bij een intercollegiale toetsgroep en/of als (aspirant) EKC’er, mail naar: TGIApeorgsteot.[antispam].@gmail.com

 

  • De AIGT neemt deel aan evaluatie van het individueel functioneren (klik voor instructie op EIF). Voor AIGT werkzaam in het buitenland, kan uitzondering worden gemaakt (zie Nota Nascholing & Herregistratie).

In de Nota Nascholing & Herregistratie AIGT staan de herregistratie-eisen beschreven en de regels met betrekking tot accreditatie van deskundigheidsbevordering.

Onderaan de pagina vindt u documenten die bij de herregistratie van dienst kunnen zijn. Op het besloten ledengedeelte van de NVTG-website staan namen van Erkend Kwaliteits Consulenten die de Intercollegiale Toetsgroepen begeleiden. Zie FAQ-document voor veel gestelde vragen over accreditatie en nascholing. Voor vragen over herregistratie in het BIG-register zie het document Herregistratie BIG.

Vragen over herregistratie aan de RGS: 088 440 43 10, of eitartsigerreh.[antispam].@fed.knmg.nl


GAIA dossier

Iedere AIGT kan via GAIA een persoonlijk dossier activeren waarin alle geaccrediteerde Nederlandse scholingen automatisch terecht komen.
Ga naar uw persoonlijk GAIA dossier bij de KNMG.

Vragen over GAIA? Kijk op de site van de KNMG. Of neem contact op met de GAIA Helpdesk (ma t/m vrij 09.00 – 17.00 uur): 088 440 43 70, of per email: aiag.[antispam].@fed.knmg.nl


Na- en bijscholing

Bent u een aanbieder van na- en bijscholing en wilt u uw aanbod voor de AIGT laten accrediteren? Dat kan via de GAIA-site van de KNMG.
Zie voor meer informatie de Nota Nascholing & Herregistratie AIGT.

Aanvragen accreditatie van reeds gevolgde, niet door Nederlandse Wetenschappelijke Verenigingen geaccrediteerde, deskundigheidsbevordering

Veel AIGT zijn werkzaam buiten Nederland. Zij volgen deskundigheidsbevordering in het buitenland of via online aanbieders.
In de Nota Nascholing & Herregistratie AIGT staat beschreven op welke manier de AIGT achteraf accreditatie kan aanvragen bij de NVTG voor de reeds gevolgde nascholing. Deze aanvraag gaat via het persoonlijk GAIA-dossier en wordt beoordeeld door de Commissie Accreditatie van de NVTG.


Na- en bijscholingsagenda

Voor aangeboden na- en bijscholing voor de AIGT, zie de agenda.
Commissies

De Commissie Accreditatie beoordeelt via GAIA aanvragen voor accreditatie van (gevolgde) deskundigheidsbevordering. De commissie bestaat momenteel uit 11 NVTG-leden. Contact: eitatidercca.[antispam].@nvtg.org

 

De Commissie Nascholing en Herregistratie houdt zich bezig met de vormgeving en implementatie van de herregistratie-eisen. De Nota Nascholing & Herregistratie AIGT is beoordeeld en goedgekeurd door deze commissie. Leden: Pieter van den Hombergh (voorzitter), Marieke Lagro, Sarineke Klok-Nentjes, Janneke Landheer, Irene de Vries.

AGENDA

APR
18
Global Health dag

Algemeen | 12:00 - 18:00 | Social Impact Factory, Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht

MEI
15
Basiscursus Operatieve technieken deel II (BOT II)

Algemeen | 08:30 - 16:15 | Radboudumc Nijmegen

JUN
14
ISM&RH Geboortezorg voor asielzoekers in Nederland

Algemeen | 17:15 | Auditorium MCL (Medisch Centrum Leeuwarden)

 
 
 
logo-nvtg

Contact

NVTG
Postbus 43
8130 AA Wijhe
ofni.[antispam].@nvtg.org

 

Lid worden

Wilt u meer informatie over het lidmaatschap van de NVTG neem dan contact op met ons secretariaat.

Dat kan via ofni.[antispam].@nvtg.org of telefonisch:
06 156 154 73.

ANBI status

NL81 TRIO 0338 7892 19