Anke Tijtsma - directeur van Kenniscentrum Global Health

Geplaatst op 27-03-2021  -  Categorie: Algemeen

Anke Tijtsma wordt de directeur van het Kenniscentrum Global Health (KCGH). De kernfunctie van het KCGH is circulatie en overdracht van kennis over global health. Het doel van het kenniscentrum is het vergroten, beschikbaar maken en benutten van kennis over internationale gezondheid en tropengeneeskunde in Nederland. Het kenniscentrum zal bijdragen aan het toegankelijk en toepasbaar maken van deze kennis voor een brede groep van geïnteresseerden in de samenleving zodat deze kennis ingezet kan worden in de Nederlandse gezondheidszorg.
Voornaamste doelgroepen voor deze kennisoverdracht zullen zijn zorgverleners, onderzoekers, studenten en onderwijsgevenden bij universiteiten en hogescholen. Net als professionals bij de overheid, niet-gouvernementele organisaties en in het bedrijfsleven die met vraagstukken die raken aan Global Health te maken hebben. Met die kennis kan de volksgezondheid en de zorg in Nederland versterkt worden om steeds beter in te kunnen spelen op wereldwijde ontwikkelingen, zoals pandemieën, klimaatverandering en globalisering.
De Nederlandse Vereniging van Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (NVTG) en de Stichting Opleiding Artsen Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde (SOIGT) hebben het Kenniscentrum Global Health (KCGH) eind 2020 opgericht, na subsidieverstrekking door het ministerie van VWS. De aanleiding hiervoor was een motie van voormalig kamerlid Carla Dik-Faber.

Anke Tijtsma (antropoloog) heeft uitgebreide werkervaring op het gebied van global health. Zij werkte o.a. in Genève voor de Wereldgezondheidsorganisatie en daarnaast in diverse Afrikaanse landen en Latijns-Amerika. Daarna was ze van 2004 - 2016 werkzaam als directeur en global health advocate bij Stichting Wemos. In de afgelopen jaren heeft Anke haar expertise en interesse op het gebied van organisatieontwikkeling vergroot. Bij het KCGH stapt ze opnieuw in het werkveld van global health. Anke is een enthousiaste en zeer capabele verbinder die gelooft in kennisoverdracht ter versterking van (inter)nationale gezondheid.

Onder leiding van Anke zal het KCGH het uitwisselen van internationale gezondheidskennis en ervaringen faciliteren. Bij kennisoverdracht past ook het organiseren van bij- en nascholingen, ondersteuning van netwerken en relevante publicaties verspreiden. In de komende maanden zal Anke het KCGH verder inrichten, uitbouwen en versterken opdat deze kennis kan worden benut en toegepast in de Nederlandse context. Dat is gunstig voor zowel de volksgezondheid en de zorg in eigen land als elders.

Anke is bereikbaar via amstjit.ekna.[antispam].@kcgh.nl. Het secretariaat van het KCGH kan bereikt worden via taairaterces.[antispam].@kcgh.nl.


logo-nvtg

Contact

NVTG
Postbus 43
8130 AA Wijhe
ofni.[antispam].@nvtg.org

 

Lid worden

Wilt u meer informatie over het lidmaatschap van de NVTG neem dan contact op met ons secretariaat.

Dat kan via ofni.[antispam].@nvtg.org of telefonisch:
06 156 154 73.

ANBI status

NL81 TRIO 0338 7892 19