Groen licht voor de opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde ( AIGT) politieke steun voor structurele ondersteuning van de opleiding.

Geplaatst op 22-11-2019  -  Categorie: Algemeen

Dinsdag 5 november j.l. heeft de Tweede Kamer een motie van mw. Carla Dik- Faber van de ChristenUnie aangenomen, waarin de regering wordt verzocht aanvullende subsidie toe te kennen aan het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde ( OIGT) voor de kosten van het instituut zelf, voor de kosten van de artsen in opleiding en voor het stimuleren van kennisoverdracht ten behoeve van de Nederlandse gezondheidszorg.   

Zoals bekend, wordt de opleiding AIGT sinds 2012 erkend en voldoet zij aan alle eisen, geniet zij groot draagvlak en is er veel belangstelling voor bij basis artsen, maar worden het instituut en de opleiding slechts zeer beperkt  gefinancierd met alle risico’s van dien voor de houdbaarheid op termijn.

Jarenlange inspanningen van het NVTG bestuur in samenwerking met het opleidingsinstituut en met de campagne  “Into The World”, waarin vele jonge AIGT-ers, ex-tropenartsen en betrokken Global Health professionals de grote waarde van het werk van  AIGT-ers hebben laten zien, hebben er nu eindelijk toe geleid dat onze oproep is gehoord en vertaald in steun van de politiek voor structurele financiering.   

Dit is een heel belangrijke stap voor de bestendiging van het instituut en de opleiding en wij zijn hier ontzettend blij mee!                                                                                                                              Onze 112 jarige traditie van inspanningen op het gebied van Global Health in lage- en midden inkomens landen, maar ook in Nederland , kan mede hierdoor voortgaan.

Wij zijn hard aan het werk om een solide begroting op te stellen en samen met het ministerie van VWS te overleggen hoe de beschikbare middelen aangewend kunnen worden.                          

Dank aan allen die hebben bijgedragen  aan het uitdragen van onze missie en het belang van de opleiding.

Joop Raams, voorzitter NVTG


logo-nvtg

Contact

NVTG
Postbus 43
8130 AA Wijhe
ofni.[antispam].@nvtg.org

 

Lid worden

Wilt u meer informatie over het lidmaatschap van de NVTG neem dan contact op met ons secretariaat.

Dat kan via ofni.[antispam].@nvtg.org of telefonisch:
06 156 154 73.

ANBI status

NL81 TRIO 0338 7892 19