Kerstboodschap

Geplaatst op 22-12-2022  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Joop Raam, voorzitter NVTG

Beste collega’s, vrienden, NVTG leden,

Kerstfeest is het feest van geloof, hoop en liefde en wij allen geven daar onze eigen betekenis aan. In de loopgraven tijdens de eerste wereldoorlog werden er door de Geallieerden en Duitsers kerstliederen in de kerstnacht gezongen en werd er tabak en drank uitgewisseld;  kortstondig, de volgende dag vuurden de kanonslopen wederom op elkaar. Helaas zijn er ook nu opnieuw loopgraven, in Oekraïne, in een dramatische oorlog en worden burgers geconfronteerd met dood en verderf en vernietiging van de infrastructuur met een vluchtelingenstroom als gevolg. In Nederland is er geen oorlog, maar er zijn veel mensen die hun huis niet meer goed kunnen verwarmen omdat de energierekening zo’n groot beslag legt op het inkomen. Het armoedeprobleem neemt toe en daarmee de gezondheidsrisico’s. Toch is Nederland nog steeds een van de rijkste landen ter wereld, door hard werken en ondernemerschap, maar ook door kolonialisme, door geluk en door een gasbel waarvan de Groningers nu de nare gevolgen ondervinden en helaas ook door een verleden van deel te nemen aan gruwelijke mensenhandel van tot slaaf gemaakte uit west Afrika. Het is goed dat hiervoor nu excuses gemaakt worden namens de Nederlandse Staat en rekenschap wordt afgelegd voor de gevolgen ervan.  

Nu terug naar de NVTG. Onlangs heeft de NVTG, samen met KCGH en SOIGT een succesvol congres georganiseerd over Decolonizing Global Health, waarbij toch vooral weer eens duidelijk werd hoe mondiale gezondheid gerelateerd is aan economische macht en hoe belangrijk het is gezondheidsproblemen in mondiaal perspectief te zien. Het Covid-19 monster lijkt getemperd, maar als global health experts weten wij dat de wereld vol global health problemen is, in Nederland en overal elders. Als NVTG hopen wij daar een kleine, maar niet onbelangrijke bijdrage aan te leveren, zoals wij dat al sinds 1907 hebben gedaan als betrokken en bevlogen tropenartsen, AIGTers en andere Global Health werkers.  

Mijn bijdrage als voorzitter van de NVTG stopt per 1 januari aanstaande, na bijna 8 jaar bestuurslidmaatschap en een kleine 4 jaar als voorzitter. Ik kijk terug op een intensieve plezierige periode, waarin we in samenwerking met z’n allen best veel hebben bereikt en ik ben er best een beetje trots op. Na jaren van intensieve lobby is er nu gegarandeerde instellingssubsidie van VWS voor het opleidingsinstituut AIGT en is er structurele bijdrage voor de AIGTers in opleiding. Het opleidingsinstituut staat als een huis en er wordt gewerkt aan verdere academisering van de opleiding middels een wetenschappelijke raad. Uiteraard kunnen we niet op onze lauweren rusten, we moeten werken aan toekomstige stabilisering van de opleiding, waarschijnlijk ingebed in een bredere context. We hebben het KCGH, het Kenniscentrum Global Health opgericht, waarin we een aantal kennisoverdracht activiteiten hebben kunnen ontplooien en van waaruit we de werkgroepen hebben kunnen ondersteunen en verder zullen werken aan een Global Health kennisagenda. Trots ben ik op de inzet van onze AIGTers in de ziekenhuizen in Brabant en elders, met name in het Jeroen Bosch, in het begin van de Covid-19 tsunami toen de ziekenhuizen zich niet goed raad wisten hoe de patiëntenstromen te managen en men onze hulp inriep omdat “het tropenartsen zijn die kennis hebben van het omgaan met epidemieën “. Het bijwonen van promoties van NVTG leden en het meewerken aan (mede) NVTG leerstoelen gaf wetenschappelijke verrijking en de pareltjes zoals het Dutch Global Health Film Festival, de werkgroepenavonden en de congressen konden we ook in Coronatijd, hoewel helaas online, voortzetten en gelukkig nu weer live, want elkaar ontmoeten geeft toch extra dimensie. Onze deelname aan de Dutch Global Health Alliance biedt mogelijkheden om input te geven aan de Global Health Strategy agenda van de overheid. Samen met KCHG en SOIGT werken wij aan deze input. De driehoek NVTG, KCGH en SOIGT is organisatorisch goed geborgd en op de inhoud vinden wij elkaar steeds in goede samenwerking.  

Ik dank allen met wie ik de afgelopen jaren heb mogen samenwerken, in het bijzonder mijn mede bestuursleden en de NVTG buro-  en beleidsmedewerkers. Met beperkte middelen en in beperkte tijd hebben we elkaar gevonden in het uitdragen van onze missie. Ik ben ervan overtuigd dat we als NVTG het goede werk kunnen voortzetten met Hanneke Dekker als voorzitter aan wie ik de voorzittershamer in het volste vertrouwen overdraag. En houdt u rekening met het ECTMIH, het Europese congres dat de NVTG mede organiseert in Utrecht november volgend jaar! 

Ik wens u allen heel goede kerstdagen, waar en met wie u zich ook bevindt, een goede jaarwisseling en een positief gezond en voorspoedig en geïnspireerd nieuw jaar. 

Joop Raams, voorzitter NVTG

 


logo-nvtg

Contact

NVTG
Postbus 43
8130 AA Wijhe
ofni.[antispam].@nvtg.org

 

Lid worden

Wilt u meer informatie over het lidmaatschap van de NVTG neem dan contact op met ons secretariaat.

Dat kan via ofni.[antispam].@nvtg.org of telefonisch:
06 156 154 73.

ANBI status

NL81 TRIO 0338 7892 19